Bestyrelsen i
Senior Erhverv Aarhus

Bestyrelsen i Senior Erhverv Aarhus vælges på den årlige generalforsamling. Den er som beskrevet i vedtægterne selvsupplerende i perioden mellem to generalforsamlinger. Denne vedtægtsregel er medtaget i vedtægterne, da der sker en hurtig udskiftning af medlemmer som følge af, at medlemmerne kommer i job.


Bestyrelsen har følgende medlemmer:

Formand:

Henrik Pedersen

Næstformand:

Jens Riis Andersen

Kasserer:

Jan Friis

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Helle Person


Mette Aaby


Anja Veldt


Morten E. Pedersen