Bestyrelsen i
Senior Erhverv Aarhus

Bestyrelsen i Senior Erhverv Aarhus vælges på den årlige generalforsamling. Den er som beskrevet i vedtægterne selvsupplerende i perioden mellem to generalforsamlinger. Denne vedtægtsregel er medtaget i vedtægterne, da der sker en hurtig udskiftning af medlemmer som følge af, at medlemmerne kommer i job.


Bestyrelsen har følgende medlemmer:

Formand:

Henrik Pedersen

Næstformand:

Jens Riis Andersen

Kasserer:

Jan Friis

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Helle Person


Mette Aaby


Anja Veldt


Morten E. Pedersen


Kontor åbent

Mandag til torsdag: 10 - 13.00

Fredag:                  10 - 12.00

Senior Erhverv drives for
SATS-pulje midler
via Arbejdsmarked og Rekruttering

MobilePay: 25032

CVR nr.: 30372581

Tlf. 86142350
Dalgas Avenue 35, 8000  Aarhus C