Økonomi


Senior Erhverv modtager økonomisk støtte fra staten gennem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Støtten suppleres med et medlemskontingent på 300 kr. om året.


Betingelsen for statsstøtte til netværket Senior Erhverv er, at jobsøgende medlemmer skal yde en frivillig indsats til en værdi, der svarer til det udbetalte støttebeløb.


Senior Erhverv netværket skal over for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering dokumentere medlemstal, der består af jobsøgende 50+'ere.


Det er muligt at være medlem uden formelle krav til jobsøgning. Du kan deltage i netværket og dermed medvirke til, at medlemmerne kommer i arbejde hurtigst muligt.


Regnskab...(kun for medlemmer)