Medlems-resultater

2022

2021

Resultater

0

185

 Virksomhedsbesøg 

228

9441

 Søgninger i CV-databasen

1

95

 Nye medlemmer

4

75

 Jobtilbud til alle medlemmer - se her...

9

101

 Medlemmer i ustøttet job

1

54

 Medlemmer kontaktet direkte af 

virksomheder via CV- databasen

202 medlemmer i Senior Erhverv Aarhus