Gruppebeskrivelse i
Senior Erhverv Aarhus

Når du deltager i Senior Erhvervs netværk, får du kontakt til mange ligestillede, der kan hjælpe hinanden i arbejde og med det at være jobsøgende. Du får udvidet dit netværk og får inspiration til din jobsøgning.


Jo mere du deltager i gruppernes arbejde, jo større bliver dit netværk og mulighederne for at komme i job.


Vi har følgende grupper:

 • Nyhedsgruppen
 • IT-gruppen
 • Kontorgruppen
 • Medlemsgruppen
 • Virksomhedsgruppen
 • Iværksættergruppen

NYHEDSGRUPPEN

Nyhedsgruppen arbejder med lay-out, tekster og funktionaliteter knyttet til Senior Erhverv Aarhus' hjemmeside. Gruppens arbejde omfatter også Facebook og LinkedIn. Formålet er at skabe en synlighed, der styrker Senior Erhverv Aarhus.


Nyhedsgruppens vigtigste arbejdsopgaver er:

 • Ajourføring af kalenderen
 • Indsættelse af nyheder/formidling af nyheder til medlemmerne
 • Sikkerhed for at hjemmesiden altid fungerer hensigtsmæssigt
 • Modtagelse af informationer fra bestyrelse og medlemmer til offentliggørelse
 • Vi lægger vægt på den enkle redigering, så andre let kan overtage opgaven. Redigeringen sker primært i One.com og sekundært i Joomla.


Interesserede opfordres til at møde op. Der er også brug for andre kompetencer end flair for at redigere hjemmesider, og du er velkommen til blot at kikke ind for at se, om det er noget for dig. Vi har altid brug for kvalificeret kritik, gode ideer og en ny synsvinkel på vores hjemmeside.


Gruppen mødes mandag i ulige uger (se kalender) for at diskutere, planlægge og implementere forbedringer i hjemmesidens udseende og indhold.


Til toppen

IT-GRUPPEN
IT-gruppen sikrer, at Senior Erhvervs IT-systemer er opdaterede og tilpasset netværkets behov.
Derudover giver gruppen hjælp til netværkets andre grupper og medlemmer i IT-spørgsmål. Da vi er interesserede i, at brugerne tages med på råd, er ikke-IT-kyndige også velkomne i IT-gruppen.


IT-gruppens vigtigste opgaver er:

 • Funktionsdygtigt netværk
 • Opdatering af udstyr
 • Backup af data
 • Rådgivning til grupper og medlemmer
 • Sikring af systemernes brugervenlighed
 • Skriftlig dokumentation af IT-netværket, programmer, koder, m.m.


Til toppen

KONTORGRUPPEN
Kontorgruppen er vores ansigt udadtil. Gruppen har ansvaret for at besvare telefon og mails i kontorets åbningstid.

Derudover modtager kontoret stillingsopslag fra lokale arbejdsgivere og videresender disse til medlemmerne.

Du kan deltage uden forudsætninger, men du har mulighed for at få indsigt i forskellige IT-kontorprogrammer.


Kontorets arbejdsopgaver er:

 • Ansvar for, at kontoret er bemandet i den daglige åbningstid
 • Telefonopkald og e-mails besvares
 • Jobtilbud til medlemmer videresendes
 • Vejledning af nye medlemmer ved hjælp af checklister
 • Praktiske opgaver


Til toppen


MEDLEMSGRUPPEN
Kontakten til Senior Erhvervs medlemmer vedligeholdes og udbygges af Medlemsgruppen.
Det sker gennem personlige kontakter og info-møder for nye medlemmer. Gruppen tilbyder møder/kurser om aktuelle emner - f.eks. Excel, LinkedIn, jobsøgning og orientering om lovregler.


De vigtigste opgaver for medlemsgruppen er:

 • Informationsmøder for nye medlemmer (se næste møde i kalenderen)
 • Planlægge aktiviteter til netværksmøderne
 • Åbent hus arrangementer
 • Kontakt til potentielle medlemmer
 • Distribution af brochurer til biblioteker, jobcentre, m.v.
 • Hjælp til udformning og indtastning af CV


Til toppen

VIRKSOMHEDSGRUPPEN
Denne gruppe opsøger lokale virksomheder for at anbefale vore medlemmer og anviser brug af Senior Erhvervs CV-katalog, hvor medlemmernes CV'er er indlagt.


Samtidig opfordres virksomheden til at indsende stillingsopslag til Senior Erhverv. Dette er gratis for virksomhederne.


Under besøget får gruppen oplysninger om virksomheden og eventuelle jobmuligheder, som efterfølgende synliggøres for medlemmerne i jobdatabasen.


De vigtigste opgaver i gruppen er følgende:

 • Forberede virksomhedsbesøg
 • Udbrede kendskabet til Senior Erhverv til så mange virksomheder som muligt
 • Ajourføre jobdatabasen
 • Vejledning til virksomhederne om brug af CV-databasen
 • Orientere medlemmerne på mail og på netværksmøderne
 • Følge op på modtagne stillingsopslag og andre aftaler


Til toppenIVÆRKSÆTTERGRUPPEN

Formålet med gruppen er at udveksle erfaringer og få hjælp til forskellige udfordringer.

Ved at sparre med hinanden får vi nye input til, hvordan vi kan udvikle ydelser og komme videre med vores virksomhed. Måske kan vi lave partnerskaber på kryds og tværs.

 

Vi mødes på onsdage, til en start én gang om måneden.

 

Hvem er vi?
Foreløbig er vi 10 medlemmer af gruppen.

Vi er en meget forskelligartet gruppe. Nogle af os vil gerne opstarte butik, en vil sælge streetfood, en vil noget med turisme, og en vil hjælpe folk med søvnproblemer.  Nogle af os henvender os til det offentlige for at sælge videns-ydelser – fx sundhedsfaglig undervisning, daghøjskoleforløb for kronisk syge, kompetenceudvikling af vejledere, projekter for udsatte og aktivering af unge i naturen.

 

Vores møder

Vi starter med en runde, hvor vi hver især fortæller kort om, hvor langt vi er kommet, de udfordringer vi har, og hvad vi gerne vil have gruppens hjælp til.  Gruppen giver feedback.

Derefter deler vi os op i mindre undergrupper og sparrer med hinanden.


Vi slutter af med at aftale dato for næste møde.


Til toppen