Rejseafregning

Kørselsgodtgørelse


Grundlaget for retningslinjerne om kørselsgodtgørelse kan findes på Senior Erhverv Danmarks hjemmeside. I denne  gøres det klart, at der ikke ydes tilskud til et medlems private kørsel til og fra netværkets adresse som følge af medlemskab af netværket.


Medlemmers kørselsudgifter i forbindelse med almindelig deltagelse i netværkets aktiviteter,  fx hjælper hinanden i grupper, deltager i arrangementer af social karakter, kan således ikke finansieres af puljemidler.

Disse er også gældende for Senior Erhverv Aarhus.


Bestyrelsen er underlagt disse regler, og Senior Erhverv Aarhus kan derfor ikke give kørselsgodtgørelse for transport/kørsel mellem egen bopæl og Senior Erhvervs  Aarhus adresse.


Regler for kørselsgodtgørelse:


 ”Hovedreglen er, at kørsel til SEAA's kontor IKKE GIVER kørselsgodtgørelse, mens kørsel ud fra SEAA's kontor til kunder/kurser/arrangementer og lignende som udgangspunkt GIVER kørselsgodtgørelse.

Al kørsel, der berettiger til kørselsgodtgørelse, skal godkendes og attesteres af tovholderen.

Tovholders egen kørsel skal godkendes af kassereren eller et medlem af bestyrelsen.


Kørselsgodtgørelse ydes i nedennævnte tilfælde:


  • Besøg/møder med virksomheder
  • Diverse møder i Senior Erhvervs netværk
  • Deltagelse i Senior Erhverv kurser
  • Møder med samarbejdspartnere (erhvervs- og jobcentre, kommuner m.v.)
  • Virksomhedsgruppens virksomhedsbesøg
  • Andet, såsom transport i forbindelse med åbent hus eller Fest for Fyrede – aftales/godkendes af tovholder eller bestyrelsen.


KM-satsen svarer til Skats laveste takst for befordringsgodtgørelse.

Udfyld ”Skema til kørselsafregning”, underskriv det, og mail/aflevér det til kontoret, der så sørger for de nødvendige underskrifter til godkendelse, inden betaling gennemføres.


rejseafregning se her...